Brugerbetingelser

1 - Betingelser for profiler på Dating.dk

 1. Du skal være 18 år eller ældre for at oprette en profil på Dating.dk.

 2. Når du opretter en profil på Dating.dk, skal du som minimum udfylde alle de obligatoriske felter i oprettelsesformularen. Det er ikke et krav, at du indtaster mobiltelefonnummer, men vi anbefaler det, for at du kan få det fulde udbytte af alle Dating.dks funktioner.

 3. Det er vigtig du indtaster din e-mail adresse fordi:

  • Du får mulighed for at benytte vores "Glemt adgangskode"-funktion
  • Du får tilsendt en bekræftelsesmail på dit eventuelle køb
  • Du har mulighed for at modtage nyhedsbreve og notifikationer om din profil
 4. Det er vigtig du indtaster dit mobiltelefonnummer i forbindelse med køb af sms-klip. Med sms-klip kan du:

  • Sende en forsidebesked
  • Modtage notifikationer om din profil pr. sms

  Andre brugere vil ikke få adgang til dit mobiltelefonnummer

 5. Det er ulovligt at indtaste en andens e-mail adresse, telefonnummer eller andre oplysninger der ikke er dine egne. Alle tilfælde af brug af falske oplysninger vil blive politianmeldt med oplysning af blandt andet IP-adresse, der vil gøre det muligt for politiet at finde frem til personen bag oprettelsen.

 6. Dating.dk accepterer ikke indhold i profilteksten med stærke pornografiske undertoner, hvilket også gælder for de billeder, du tilføjer din profil/fotoalbum (se punkt 3).

  Profiltekster må ikke indeholde:

  • Stærke pornografiske eller erotiske undertoner
  • Personfølsomme oplysninger som for- og efternavn, adresse, telefonnummer, mail adresse
  • Henvisninger til andre eksterne medier som f.eks. Facebook, Snapchat, Skype
  • Nedladende eller diskriminerende indhold om andre brugere eller Dating.dk.

  Ovenstående gælder også for billeder, du tilføjer profil- og fotoalbum på din profil.

 7. Enhver form for pædofilt indhold, eller andet indhold af direkte ulovlig karakter vil blive politianmeldt med oplysning om blandt andet IP adresse, der vil gøre det muligt for politiet at finde frem til personen bag oprettelsen.

 8. Dating.dk accepterer ikke, at du i dit profilnavn eller din profiltekst oplyser for- og efternavn, adresse, telefonnummer eller enhver anden form for oplysning, der kan identificere dig. Derfor er det heller ikke tilladt at henvise til f.eks. Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Youtube, din egen personlige hjemmeside eller andre sider der kan identificere dig.

 9. Ved oprettelse af en profil på Dating.dk giver du samtidigt samtykke til, at Dating.dk må vise din profil for Dating.dks brugere, herunder både via e-mail og sidevisninger på Dating.dk. Hvis du ønsker at tilbagekalde dette samtykke, skal du slette din profil.

 10. Dating.dk tilstræber, at sitet primært indeholder aktive profiler. Dating.dk forbeholder sig retten til at slette inaktive profiler manuelt, såvel som via automatiserede slettejobs.

 11. Profiler på Dating.dk er personlige og må ikke overdrages eller deles. Overtrædelse heraf vil som udgangspunkt medføre sletning af profilen.

 12. Du skal have et dansk postnummer for at have en profil på Dating.dk.

 13. Dating.dk forbeholder sig ret til, på ethvert tidspunkt og uden varsel, at kunne slette/ændre profiler, der udnytter Dating.dk kommercielt eller indeholder anden form for reklame, er anstødende, useriøse, usande, diskriminerende, eller på anden måde vurderes til ikke at leve op til et redeligt niveau. Det vil ske uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit abonnement i den resterende del af abonnementsperioden.

 14. Dating.dk er en seriøs platform som lægger stor vægt på ærlighed og autenticitet.
  Derfor er det ikke tilladt for en person, at have flere profiler.

 15. Vi tillader ikke, at Dating.dk bruges til sugardating, eller at man som par søger en tredje person eller flere, til at indgå i forholdet.
  Dating.dk er en platform for singler som søger seriøse relationer.
  Hvis disse betingelser ikke overholdes, vil det medføre sletning af profilen.

2 - Betingelser for brugen af Dating.dk

2.1 - Beskeder og chat

 1. Det er ikke tilladt at sende eller videresende beskeder på Dating.dk indeholdende kommercielt, anstødende, chikanerende eller diskriminerende indhold, kædebreve eller kontaktoplysninger på andre personer eller virksomheder.

 2. Det er ikke tilladt at benytte chatten til spam og anden uanstændig henvendelse. Det er vigtigt, at den enkelte bruger, i alle tilfælde, husker at bibeholde en anstændig og redelig tone.

 3. Det er ligeledes ikke tilladt at bede om penge uopfordret.

 4. Dating.dk kan til enhver tid, og uden varsel, slette indlæg og profiler, såfremt én eller flere af ovenstående krav ikke opfyldes. Det vil ske uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit abonnement i den resterende del af abonnementsperioden.

2.2 - Events oprettet af brugere

 1. Events oprettet af brugerne vil være tydeligt adskilt fra de af Dating.dk oprettede events under ”Events”.

 2. Events som bliver annonceret via Dating.dk, må ikke have kommerciel karakter eller have karakter af reklame, m.m. Det er blandt andet ikke tilladt at lægge billeder ind med firmalogo, videresælge rejser og lægge events ind fra andre dating sites.

 3. Events skal være rettet mod brugerne på Dating.dk.

 4. Alle events skal godkendes af Dating.dk, hvilket sker løbende efter oprettelsen.

 5. Ved oprettelse af arrangementer under "Events" skal der være en arrangør, som er ansvarlig for arrangementet. Arrangøren er ansvarlig for at afvikle arrangementet som lovet overfor deltagerne.

 6. Ved oprettelse af annoncering på Dating.dk vedrørende events, må indholdet ikke være anstødende eller på nogen anden måde være diskriminerende.

 7. Det gælder for alle events oprettet af brugerne, at arrangøren er forpligtet til at refundere den tilmeldtes betaling, hvis den tilmeldte melder afbud inden tilmeldingsfristens udløb.

 8. Det gælder for alle events at man opfører sig redeligt og sobert, og ikke udviser en adfærd der på nogen måder er anstødende, truende eller krænkende. Det er til enhver tid arrangørens ret at bortvise folk, der efter hans vurdering overtræder retningslinjerne.

 9. Møder man beruset op til et event, vil arrangøren kunne bortvise brugeren ved døren, uden der vil ske nogen form for refundering af det indbetalte beløb.

 10. Overtræder den samme bruger gentagne gange retningslinjerne, vil brugeren kunne blive idømt karantæne og dermed udelukkes for deltagelse i fremtidige events.

 11. For events oprettet af brugere gælder, at Dating.dk formidler kun kontakten mellem tilmelder og arrangøren, og Dating.dk kan derfor på ingen måde gøres ansvarlig for de enkelte events/arrangementer. Såfremt du finder arrangementet utilstrækkeligt, bedes du kontakte eventopretter. Hvis der ikke kan etableres en tilfredsstillende dialog, bedes du tage kontakt til Dating.dks eventkoordinator på kundeservice@dating.dk. Hvis Dating.dk bliver gjort bekendt med, at reglerne for oprettelse/afholdelse af en event ikke er overholdt, kan vi til enhver tid - og uden varsel - slette arrangørens arrangementer og/eller profil. Det vil ske uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit abonnement i den resterende del af abonnementsperioden og uden nogen form for dækning af de tab arrangøren måtte lide i forbindelse med en evt. aflysning, m.m. af arrangementet.

 12. Dating.dk påtager sig ikke ansvaret, hvis et event oprettet af brugerne bliver aflyst eller på anden måde mislykkes.

 13. Da Dating.dk kun formidler kontakten mellem tilmelder og arrangøren påtager Dating.dk sig intet ansvar for personskader, skader på ejendele eller andre former for skader, hvad enten det skyldes fejl, uhensigtsmæssigheder eller andre årsager. Ligeledes kan Dating.dk ej heller gøres erstatningspligtig for mistede ejendele. Vi gør opmærksom på, at deltagelse sker på eget ansvar.

 14. Deltageren skal selv tegne de nødvendige forsikringer, der dækker deltagerens deltagelse i eventet / arrangementet.

 15. Ret venligst henvendelse til Dating.dk’s eventkoordinator på kundeservice@dating.dk, hvis du har spørgsmål omkring oprettelse, afvikling, m.m.

 16. Dating.dk forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid uden varsel og derfor anbefaler vi, at du læser disse vilkår og betingelser, hver gang du bruger Events på Dating.dk.

2.3 - Events oprettet af Dating.dk

 1. Vær opmærksom på, at der er brugerbetaling på nogle events, og at der for +PlusProfiler oftest vil være en særlig fordelagtig pris, i forhold til den pris man skal betale som Gratis-profil. Yderligere vil der være events, der kun er for +PlusProfiler.

 2. Events oprettet af Dating.dk vil kun være for brugere på Dating.dk.

 3. Betaling for deltagelse i et event bliver opkrævet ved tilmeldingen.

 4. I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af billetter IKKE omfattet af den normale fortrydelsesret på 14 dage. Ved dit køb accepterer du nedenstående retningslinjer vedrørende tilbagebetaling/refundering:

 5. Du kan fortryde din tilmelding frem til datoen for seneste tilmeldingsfrist. Dog vil tilbagebetaling kun ske med 50% af det indbetalte beløb.

 6. Fortryder du din tilmelding efter tidspunktet for seneste tilmeldingsfrist, vil du være bundet af dit køb og der vil ikke ske refundering.

 7. Skulle Dating.dk vælge at aflyse et event, vil du blive refunderet 100% af det beløb du har indbetalt.

 8. Force majeure: Skyldes aflysningen forhold, der ikke kan henføres til Dating.dk, vil der ikke ske refundering af det indbetalte beløb, hvis begivenheden indtræffer efter datoen for sidste tilmeldingsfrist. Indtræffer begivenheden før datoen for sidste tilmeldingsfrist vil Dating.dk refundere 50% af det indbetalte beløb.

 9. Billetter må ikke byttes eller videresælges til en anden bruger.

 10. Dating.dk tager forbehold for fejl og mangler i priser og eventbeskrivelser.

 11. I forbindelse med din tilmelding skal du oplyse følgende personlige oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Oplysningerne vil blive brugt til at identificere dig som rette deltager i eventen.

 12. Det gælder for alle events at man opfører sig redeligt og sobert, og ikke udviser en adfærd der på nogen måder er anstødende, truende eller krænkende. Det er til enhver tid arrangørens ret at bortvise folk, der efter hans vurdering overtræder retningslinjerne.

 13. Møder man beruset op til et event, vil arrangøren kunne bortvise brugeren ved døren, uden der vil ske nogen form for refundering af det indbetalte beløb.

 14. Overtræder den samme bruger gentagne gange retningslinjerne, vil brugeren kunne blive idømt karantæne og dermed udelukkes for deltagelse i fremtidige events.

 15. Ved din tilmelding til et event arrangeret af Dating.dk accepterer du samtidigt, at Dating.dk må bruge billeder og statements fra eventen til markedsføringsmæssige formål, såvel internt som eksternt.

 16. Dating.dk påtager sig intet ansvar for personskader, skader på ejendele eller andre former for skader, hvad enten det skyldes fejl, uhensigtsmæssigheder eller andre årsager. Ligeledes kan Dating.dk ej heller gøres erstatningspligtig for mistede ejendele. Vi gør opmærksom på, at deltagelse sker på eget ansvar.

 17. Deltageren skal selv tegne de nødvendige forsikringer, der dækker deltagerens deltagelse i eventet / arrangementet.

 18. Dating.dk forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid uden varsel og derfor anbefaler vi, at du læser disse vilkår og betingelser, hver gang du bruger Events på Dating.dk.

3 - Betingelser for indsendelse (upload) af billeder og videoer på Dating.dk

3.1 - Betingelser for profilbillede

3.1.1 - Profilbilledet skal forestille dig
 1. Profilbilledet må kun være af dig selv, hvorfor der ikke må fremgå flere personer på et profilbillede. Det er heller ikke tilladt, at der fremgår børn på profilbilleder.

  Billedet skal være nutidigt og du skal have brugsretten til billedet.

 2. Fuld tildækning af ansigtet er ikke tilladt. Det er derfor ikke tilladt at bære udklædning, masker eller andre genstande som dækker hele ansigtet.

3.1.2 - Størrelse, kvalitet og indhold
 1. Profilbilledet må ikke indeholde spildplads (dvs. at billedet skal gå fra kant til kant), og det skal vende rigtigt.

 2. Profilbilledet skal være af en sådan størrelse og kvalitet, at man kan se personen på billedet.

 3. Profilbilledet må ikke indeholde links eller referencer til andre websites

 4. Profilbilleder må ikke virke voldeligt, truende eller på anden måde indeholde ting, som er i strid med loven.

 5. Profilbilledet, hvor du kun er iført undertøj eller med seksuelle undertoner, må kun uploades i dit private fotoalbum og må ikke bruges som profilbillede (se punkt 3.3).

 6. Billeder, som må betegnes som modelbilleder eller uægte, bliver ikke godkendt førend man kan fremvise et normalt dagligdagsbillede til at verificere ægtheden.

 7. Billeder må ikke indeholde kontaktoplysninger på dig selv eller andre.

 8. Billeder, som ikke opfylder ovenstående krav, vil blive afvist og slettet uden varsel.

3.1.3 - Filtre og redigering af billeder
 1. Filtre eller anden billedmodificering, som dækker ansigtet eller på anden måde ændrer ansigtet i en sådan grad, at personen på billedet ikke er genkendelig, er ikke tilladt.

3.2 - Betingelser for billeder i offentligt fotoalbum

 1. Billeder af børn, dagligdagsting, fra ferier eller lignende er tilladt i fotoalbum.

 2. Billedet skal være roteret korrekt.

 3. Billeder, som må betegnes som modelbilleder eller uægte, bliver ikke godkendt førend man kan fremvise et normalt dagligdagsbillede til at verificere ægtheden.

 4. Billeder må ikke indeholde links eller referencer til andre websites.

 5. Billeder med seksuelle undertoner (f.eks. nøgenhed), må kun uploades i dit private fotoalbum.

 6. Billeder må ikke indeholde kontaktoplysninger på dig selv eller andre.

 7. Billeder, som ikke opfylder ovenstående krav, vil blive afvist og slettet uden varsel.

3.3 - Betingelser for billeder i private fotoalbum

 1. Billeder af børn, dagligdags ting, fra ferier eller lignende er tilladt herinde.

 2. Billeder af nøgenhed må kun være af dig, og du skal have brugsretten til billedet.

 3. Billeder må ikke indeholde links eller referencer til andre websites.

 4. Billeder må ikke virke voldeligt, truende eller på anden måde indeholde ting, som er i strid med loven.

 5. Billeder, som må betegnes som modelbilleder eller uægte, bliver ikke godkendt førend man kan fremvise et normalt dagligdagsbillede til at verificere ægtheden.

 6. Billeder må ikke indeholde kontaktoplysninger på dig selv eller andre.

 7. Billeder som ikke opfylder ovenstående krav vil blive afvist og slettet uden varsel.

3.4 - Betingelser for billeder vedhæftet i beskeder på Dating.dk

 1. Billeder må ikke virke voldelige, truende eller anstødelige.

 2. Billeder af anstødelig karakter, som bliver sendt uopfordret til andre brugere, vil uden varsel medføre en sletning af profilen. Det vil ske uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit abonnement i den resterende del af abonnementsperioden.

3.5 - Betingelser for cover billeder

 1. Billedet skal være roteret korrekt.

 2. Billeder, som må betegnes som modelbilleder eller uægte, bliver ikke godkendt førend man kan fremvise et normalt dagligdagsbillede til at verificere ægtheden.

 3. Billeder må ikke indeholde links eller referencer til andre websites.

 4. Billeder med seksuelle undertoner (f.eks. nøgenhed), må kun uploades i dit private fotoalbum.

 5. Billeder må ikke indeholde kontaktoplysninger på dig selv eller andre.

 6. Billeder, som ikke opfylder ovenstående krav, vil blive afvist og slettet uden varsel.

3.6 - Betingelser for video album

 1. Videoer med seksuelle undertoner (f.eks. nøgenhed) er ikke tilladt og slettes uden varsel.

 2. Videoer må ikke indeholde kontaktoplysninger på dig selv eller andre.

 3. Videoer må ikke indeholde links eller referencer til andre websites.

 4. Videoer med enhver form for pædofilt indhold, eller andet indhold af direkte ulovlig karakter vil blive politianmeldt med oplysning om blandt andet IP adresse, der vil gøre det muligt for politiet at finde frem til personen bag oprettelsen.

 5. Videoer, som ikke opfylder ovenstående krav, vil blive afvist og slettet uden varsel.

4 - Generelle betingelser

Enhver form for henstilling fra en medarbejder hos Dating.dk SKAL følges. Det er nødvendigt, at man er imødekommende overfor evt. advarsler og henstillinger. Advarsler gives, hvis Dating.dk vurderer, at den uønskede adfærd kan være til gene for de andre brugere og/eller sitet som helhed. Vælger man at ignorere disse, kan det medføre sletning af profil og/eller karantæne fra Dating.dk, uden nogen form for dækning af et evt. tab i forbindelse med, at man ikke vil have adgang til sit abonnement i den resterende del af abonnementsperioden.

5 - Råd om sikkerhed

Dating.dk opfordrer alle brugere til at være varsomme overfor beskeder, der er skrevet på engelsk eller som ser maskin-oversatte ud. Dette kan være spam-beskeder, hvis hensigt kan være at lokke penge ud af folk. Er du i tvivl om, hvorvidt der er tale om en besked fra en rigtig profil, bedes du kontakte kundeservice.

Dating.dk råder alle brugere til ikke at videregive personlige oplysninger så som adresse og kreditkortnumre. Vi fraråder også, at man betaler for flybilletter eller lignende for andre profiler man ikke har mødt og kender personligt.

Dating.dk opfordrer også til at du ikke har fuldt offentlige profiler på andre platforme, som f.eks. Facebook. Ellers kan du risikere at blive kontaktet uopfordret på disse platforme.

Dating.dk opfordrer alle brugere til ikke at give penge til personer, de ikke kender.

Hvis du mener at du er blevet frasvindlet penge eller andre værdier, anbefaler vi, at du anmelder det til os og politiet. Vi samarbejder gerne med politiet og leverer gerne data, der kan lette opklaringen. Slet ikke din profil før du har talt med vores kundeservice, så vi kan nå at sikre beviser.

6 - Andet

Dating.dk vil løbende optimere og forbedre siden, så du som bruger altid oplever den bedste funktionalitet. Dating.dk forbeholder sig retten til løbende at foretage ændringer på sitet, herunder at tilføje og fjerne funktioner.

Dating.dk er underlagt ”Lov om behandling af personoplysninger” og har forpligtet sig overfor Datatilsynet til at iagttage personers ret til anonymitet på Dating.dk og udvise ansvarlig omgang med personfølsomme oplysninger.

Dating.dk forbeholder sig alle rettigheder til alt materiale vist på websitet, herunder alle varemærker, logoer, billeder, fotos, animationer, videoklip, brugsvilkår og tekst. Det gælder også i forbindelse med levering af andre tjenester i tilknytning til brugen af Dating.dk, eller tjenester som Dating.dk har licens til at bruge. Ingen sådanne immaterielle rettigheder må kopieres, gengives, udgives, anvendes eller vises, uden skriftlig godkendelse fra Dating.dk. Overtrædelser kan blive retsforfulgt af Dating.dk eller andre rettighedshavere. Ved overtrædelse af ovenstående kan man pådrage sig erstatningsansvar jf. reglerne i almindelig dansk ret.

Dating.dk forbeholder sig ret til når som helst at ændre nærværende Brugsvilkår. Et medlem anses for at være informeret om sådanne ændringer, så snart de er udgivet på websitet. Ændringerne træder i kraft en måned efter udgivelse på websitet. For de medlemmer, som registrerer sig på websitet, efter ændringerne er udgivet, skal ændringerne gælde omgående, idet de nye Brugsvilkår udtrykkeligt godkendes ved registrering af medlemskabet.

Dating.dk kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle nedbrud, fejl eller tekniske komplikationer som måtte opstå på websitet. Dating.dk påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i indholdet på websitet.

Dating.dk er yderst opmærksom på, at alle brugere skal kunne føle sig trygge på vores site. Derfor opfordrer vi alle til at anmelde ethvert form for indhold, som de vurderer har til hensigt at nedgøre andre brugere eller sitet, eller på anden vis er i strid med vores betingelser. Disse anmeldelser skal ske til vores kundeservice.

Husk nu, at ovenstående regler og retningslinjer er for at sikre dig den bedste og sikreste oplevelse.

Held og lykke med at finde din nye kæreste på Dating.dk :-)Betingelser for løbende abonnementer


Du køber ydelsen af Dating.dk ApS (CVR Nr.: 24238849) Tlf.: 33 89 00 00, Lille Sct. Hans Gade 11, 8800 Viborg.

Accept af abonnementsbetingelser

Ved din tilmelding accepterer du, at Dating.dk må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt. Når du køber abonnement på en +PlusProfil fornyer vi det automatisk indtil du melder dig fra her i betalingscentret. Du er med dette abonnement fri for nogensinde at løbe tør for  +PlusProfil.

Opsigelse af medlemskab og bindingsperiode

Du kan til enhver tid opsige dit løbende abonnement, dog vil du blive opkrævet betaling jf. det valgte produkt indtil en evt. bindingsperiode er udløbet. Opsigelsen af abonnementet påvirker ikke den profiltid der allerede er aktiveret på din profil.

Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold

Indmeldelsen er bindende fra det øjeblik, der første gang logges ind på profilen. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb i en evt. bindingsperiode jf. det valgte produkt.

Procedure for abonnementshævning

Løbende abonnementer bliver fornyet ca. 4 timer før din profiltid udløber. Det sker for at kunne garantere at du ikke løber tør for profiltid. Vi lægger naturligvis den overskydende profiltid oveni fornyelsesperioden.

MobilePay abonnementer bliver fornyet omkring kl. 02:00 på dagen, hvor din profiltid udløber

Procedure for fornyelse og sletning af kortnummer

Bliver dit kort lukket, fordi du har fået et nyt eller af anden årsag, vil din betaling ikke kunne gennemføres og din PlusProfil vil blive deaktiveret, indtil betalingen kan gennemføres.

Fortrydelsesret

Til dit abonnementskøb er knyttet den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage.
Du tager dit abonnement/din serviceydelse i brug i samme øjeblik du gennemfører købet.
Ønsker du at udnytte fortrydelsesretten, skal du kontakte kundeservice for at informere om, at du har fortrudt dit køb.
Sådan kan du kontakte kundeservice:
- via vort kundeservice system her: www.dating.dk/kundeservice
- på telefon nummer: 33 89 00 00
- via e-mail til kundeservice@dating.dk.

Da du har indgået en aftale om et abonnement, er der kun fortrydelsesret ved aftalens indgåelse og ikke i forbindelse med den løbende betaling.
Profiler, der ikke er taget i brug, refunderes forholdsmæssigt til den resterende købte profiltid.
Profiler, der er taget i brug, refunderes halvt i forhold til resterende købt profiltid for at kompensere for afholdte omkostninger.

Ved køb af abonnement sammen med et digitalt produkt som leveres særskilt, frasiger du dig den lovpligtige fortrydelsesret på 14 dage og accepterer, at din fortrydelsesret forkortes til udelukkende at gælde imellem købet og leveringen af det digitale produkt, samt at fortrydelsesretten ophører ved leveringen af det digitale produkt.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du skrive til kundeservice@dating.dk. Hvis vi ikke sammen kan finde en løsning på sagen, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes hus, Tolboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus, som du finder HER. Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommisionens online klageportal HER.

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
Til Dating.dk ApS
Lille Sct. Hans Gade 11
8800 Viborg
E-mail: kundeservice@dating.dk:
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min levering af følgende tjenesteydelser
Bestilt den:
Forbrugerens navn:
Forbrugerens adresse:
Forbrugerens underskrift: (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
Dato:

Opret en profil på bare 3 minutter

Hvad søger du?

I alderen...

Der bor i...

Kærligheden starter her

Opret din gratis profil nu

Jeg er kvinde Jeg er mand