Persondatapolitik

På Dating.dk tager vi behandling af dine personoplysninger alvorlig, og vi sikrer en rimelig og gennemsigtig databehandling. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet, når du bruger Dating.dk. Angående Dating.dk’s brug af cookies på Dating.dk henvises du til vores cookiepolitik. Dating.dk er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Vi har følgende kontaktoplysninger:

Dating.dk
CVR: 24238849
Adresse: Lille Sct. Hans Gade 11, 8800 Viborg
Telefonnr.: 33 89 00 00
Mail: kundeservice@dating.dk

Behandlingen af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du frivilligt har givet os ved oprettelsen af din profil på Dating.dk eller ved redigeringen af din eksisterende profil, samt oplysninger om din login-historisk og tidspunkt for login.

Såfremt du vælger at anvende Facebook til oprettelse af din profil, indsamler vi køn, by, fødselsdato, e-mail og profilbillede fra din Facebook profil og anvender på din Dating.dk profil.

Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • Match af din profil med øvrige profiler på Dating.dk i datingøjemed
 • Markedsføring af interne produkter, herunder udsendelse af tilbudsmail, såfremt du har samtykket hertil.
 • Optimering af tjenesten og udarbejdelse af statistik

Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag:

 • At du har givet samtykke til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen*
 • Samt du har givet samtykke til behandlingen af din seksuelle præference, jf. artikel 9, stk. 2, litra a i persondataforordningen*

Når vi har indhentet dit samtykke til brug for vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke helt eller delvist tilbage ved at kontakte os. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget inden tilbagetrækningen.

Bemærk, at behandlingen af visse oplysninger er nødvendige for at kunne tilbyde en normal login-procedure samt at matche profiler basalt. Uden disse oplysninger, kan du ikke anvende Dating.dk:

 • Fødselsdato
 • Køn
 • Hvilket køn du søger
 • E-mail adresse
 • Postnummer
 • IP adresser der anvendes
 • Log over aktivitet på tjenesten

Udover ovenstående påkrævede oplysninger, behandler vi også disse oplysninger HVIS du vælger at oplyse dem. Det er altså friviligt at udfylde nedenstående:

 • Højde
 • Vægt
 • Kropsbygning
 • Om du har børn
 • Om du ønsker flere børn
 • Partnerstatus
 • Øjenfarve
 • Hårfarve
 • Branche du arbejder i
 • Jobtype
 • Om du ryger
 • Uddannelse
 • NemID PID (et unikt ID som vi IKKE kan bruge til at få dit CPR nr, navn etc.)
 • Facebook ID (et unikt ID som vi IKKE kan bruge til at få adgang til din FB profil, væg, etc.)
 • Din egen beskrivelse af dig, samt hvad du søger. Herunder interesserer, hobbyer etc.
 • Dine billeder.
 • Beskeder der sendes til andre profiler
 • Mobilnummer
 • GPS lokation på din mobil, hvis du vælger at slå GPS til i vores app
 • Navn HVIS du vælger at oplyse det til kundeservice.
 • Dine skriftlige henvendelser til kundeservice.
 • Telefonsamtaler med kundeservice inkl. dit telefonnummer.
 • Kortmaske af betalingskort nummer. (Kan ikke bruges til at finde frem til dit faktiske betalingskort nummer)

Automatiske afgørelser

Med vores match-algoritme vil vi foretage automatiske afgørelser af dine indtastede personoplysninger ved at evaluere dine personlige præferencer, interesser, livsvilkår samt geografiske position med henblik på at matche din profil med øvrige profiler på Dating.dk, således at du modtager relevante partnerforslag og kan finde den bedste partner for dig. Det medføre også, at din profil kan blive fremvist, når andre brugere benytter sig af vores match-algoritme.

Opbevaring af oplysninger

Vi opbevarerer dine oplysninger indtil du enten selv vælger at slette din profil, eller profilen har været på pause i 2 år.

Hvis profilen ikke bruges i 2 år, sender vi en mail 30 dage inden de 2 år, og gør opmærksom på profilen nu sættes på pause.

Profiler på pause slettes helt efter 2 år på pause, her sender vi ligeledes en mail 30 dage inden den endelige sletning.

Når du vælger at slette din profil, markeres den blot til sletning. Herefter går der normalvis 30 dage inden vi sletter dataene helt, så du har mulighed for at fortryde sletningen i den periode.

Har du købt +PlusProfil der varer udover de 30 dage, venter vi med at slette dataene til +PlusProfilens udløb, så du har mulighed for at fortryde sletningen i den periode du har betalt for.

Salgs oplysninger gemmes i 5 år aht. bogføringslovens regler om at bogføringsmateriale skal gemmes i 5 år. Disse oplysninger er i høj grad anonyme, og kan normalvis ikke bruges til at identificere dig.

Beskeder du har sendt til andre profiler, gemmes i udgangspunkt selvom du sletter din profil. Du kan altid kontakte vor kundeservice, hvis du ønsker visse eller alle beskeder slettet. Dette skal du dog gøre inden din profil er helt slettet, da vi ellers ikke kan finde frem til beskederne.

Lokation for behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger på følgende lokationer:

 • Dating.dk’s kontor på Lille Sct. Hans Gade 11, 8800 Viborg
 • Vor hostingcenter hos Team Blue på Højvangen 4, 8660 Skanderborg

Dine rettigheder

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i persondatapolitikken.
Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de persondata Dating.dk behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Hvis du mener, at de oplysninger, som Dating.dk behandler om dig er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.
Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke-korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Sletning eller berigtigelse vil dog ikke ske, såfremt Dating.dk er retlig forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil Dating.dk kun opbevare de oplysninger, som Dating.dk er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Dating.dk's behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil Dating.dk ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre Dating.dk er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil Dating.dk kun opbevare de oplysninger, som Dating.dk er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Dating.dk har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.

Trækker du samtykket til behandling af data, der er nødvendige for brugen af Dating.dk, tilbage vil vi være nødsaget til at slette samtlige dine data, idet din profil ikke vil fungere uden disse nødvendige data.

For at trække samtykket delvist tilbage, kan du blot slette de data du ikke længere ønsker vi behandler, dette er muligt med listen over frivillige oplysninger nævnt ovenfor, samt de forskellige typer e-mails du modtager. Du kan f.eks. trække samtykket til at modtage e-mails med tilbud i tilbage, ved blot at trykke "Afmeld" i en sådanne e-mail, eller slå det fra under "Min profil" -> "Mine indstillinger".

For at trække samtykket helt tilbage, skal du blot slette din profil. Det kan du gøre under "Min profil" -> "Mine indstillinger", eller du kan kontakte vor kundeservice og få dem til det for dig.

Indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod Dating.dk’s behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet Dating.dk, jf. persondataforordningens artikel 21.

Begrænsning

Du har ret til at få begrænset Dating.dk's behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18:

 • Mens Dating.dk behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som Dating.dk behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at Dating.dk har færdigbehandlet din indsigelse.
 • Dating.dk’s behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondatane begrænses.
Dataportabilitet

Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.

Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20.

Klage

Såfremt du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
Telefonnr.: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

Opret en profil på bare 3 minutter

Hvad søger du?

I alderen...

Der bor i...

Kærligheden starter her

Opret din gratis profil nu

Jeg er kvinde Jeg er mand