Persondatapolitik


Privatlivs- og persondatapolitik

Når du benytter vores hjemmeside eller vores serviceydelser, kan du være sikker på, at dine oplysninger bliver behandlet trygt og godt og efter de enhver tid gældende regler om persondata.

Vi er opmærksomme på, hvor stort et ansvar det er at håndtere din data, og vi har derfor altid fokus på dig og dine rettigheder.

I følgende Privatlivspolitk, kan du læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger. Du kan læse om, hvilke oplysninger vi indsamler, samt hvorfor vi indsamler dem. Du vil også kunne læse mere om dine rettigheder og om hvordan du kan administrere og slette dine oplysninger.

Vil du vide mere om Dating.dk’s brug af cookies på Dating.dk henvises du til vores cookiepolitik.


1. Hvorfor indhenter og behandler I data om mig?

Først og fremmest behandler vi data om dig, i det omfang det er nødvendigt for vores virke. Vi skal eksempelvis bruge nogle oplysninger om dig, for at du kan blive medlem på Dating.dk og for at sikre, at du bedst muligt og på den mest effektive måde kan bruge vores ydelse. Vi skal derfor eksempelvis bruge din persondata for at kunne:

 • Oprette en profil til dig

 • Matche din profil med øvrige profiler på Dating.dk i dating-øjemed

 • Optimere tjenesten og udarbejde statistik

Herudover kan vi også benytte din persondata til markedsføring af interne produkter, herunder udsendelse af tilbudsmail, såfremt du har samtykket hertil.

Vi indhenter og behandler dog kun persondata, såfremt vi har ret til det og har en legitim interesse heri. Vores ret til at indhente data kan have hjemmel forskellige steder, f.eks. i lov eller i et samtykke, som du har givet os.

Når vi behandler data om dig, har du altid mulighed for at kontakte os for at høre, hvilke personoplysninger vi behandler om dig og samt for at høre nærmere om muligheden for at få slettet persondata eller tilbagetrukket et eller flere samtykker, helt eller delvist.


2. Hvilke slags data indhenter I om mig?

Der behandles personoplysninger omfattet af persondataforordningens artikel 6 og 9.

Bruger

For at kunne få en bruger på Dating.dk og kunne bruge vores ydelser, skal vi indhente visse persondata om dig. Dele af denne persondata indhenter vi med dit samtykke, hvor andet er krævet ved lov.

Bemærk, at behandlingen af visse oplysninger er nødvendige for at kunne tilbyde en normal login-procedure, samt for at matche profiler. Uden disse oplysninger, kan du ikke anvende Dating.dk:

 • Fødselsdato
 • Køn
 • Hvilket køn du søger
 • E-mail adresse
 • Postnummer
 • IP adresser der anvendes
 • Log over aktivitet på tjenesten

Vi indhenter disse oplysninger baseret på dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra a og artikel 9, stk.2, litra a.

Såfremt du vælger at anvende Facebook til oprettelse af din profil, indsamler vi køn, by, fødselsdato, e-mail og profilbillede fra din Facebook profil og anvender på din Dating.dk profil.

Udover ovenstående påkrævede oplysninger, behandler vi også følgende oplysninger, HVIS du vælger at oplyse dem. Det er altså frivilligt at udfylde nedenstående:

 • Højde

 • Vægt

 • Kropsbygning

 • Om du har børn

 • Om du ønsker flere børn

 • Partnerstatus

 • Øjenfarve

 • Hårfarve

 • Branche du arbejder i

 • Jobtype

 • Om du ryger

 • Uddannelse

 • MitID PID (et unikt ID som vi IKKE kan bruge til at få dit CPR nr, navn etc.)

 • Din egen beskrivelse af dig, samt hvad du søger. Herunder interesserer, hobbyer etc.

 • Dine billeder

 • Beskeder der sendes til andre profiler

 • Mobilnummer

 • GPS lokation på din mobil, hvis du vælger at slå GPS til i vores app

Vi indhenter disse oplysninger baseret på dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra a og din egen offentliggørelse af oplysningerne artikel 9, stk.2, litra e.

Køb

Køb af vare/ydelse

For at kunne levere den service, som du har købt, skal vi bruge følgende oplysninger:

- Navn

- Telefonnummer

- E-mail adresse

- Betalingsoplysninger


Vi indhenter disse oplysninger baseret på den aftale, som vi har indgået med dig om at levere datingydelsen jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra b.

Vi har derudover en juridiske forpligtelse i henhold til national lovgivning til at opbevare visse personoplysninger til regnskabsformål i 5 år. Vi indhenter disse oplysninger jf. artikel 6, stk. 1, litra c), og opbevaring vil finde sted, efter varen er leveret.

Markedsføring

Herudover kan vi også benytte din persondata til markedsføring af interne produkter, herunder udsendelse af tilbudsmail, såfremt du har samtykket hertil.

Henvendelser

Derudover behandler vi også:

· Navn HVIS du vælger at oplyse det til kundeservice.

· Dine skriftlige henvendelser til kundeservice

· Telefonsamtaler med kundeservice inkl. dit telefonnummer.

Vi har en legitim interesse i at beholde dine henvendelser til Dating.dk's kundeservice efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra f.

Cookies

Når du besøger Dating.dk indsamler vi også IP-adresse, browsertype, produkter du viser interesse for, søgninger, netværkslokation og informationer om din computer. Formålet er at optimere brugervenlighed og din oplevelse på hjemmesiden samt at foretage eventuelt målrettet og relevant markedsføring over for dig via Googles annonceringsmuligheder, nyhedsbreve og på hjemmesiden. Du kan læse mere om hvordan i vores cookiepolitik.

Nyhedsbrev

Når du accepterer modtagelse af vores nyhedsbrev, accepterer du også, at vi indsamler oplysninger om dit navn og e-mailadresse.

Vi indhenter disse oplysninger baseret på et samtykke fra dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra a.

Automatiske afgørelser

Med vores match-algoritme vil vi foretage automatiske afgørelser af dine indtastede personoplysninger ved at evaluere dine personlige præferencer, interesser, livsvilkår samt geografiske position med henblik på at matche din profil med øvrige profiler på Dating.dk, således at du modtager relevante partnerforslag og kan finde den bedste partner for dig. Det medføre også, at din profil kan blive fremvist, når andre brugere benytter sig af vores match-algoritme

Lokation for behandlingen

Vi behandler dine personoplysninger på følgende lokationer:

 • Dating.dk’s kontor på Lille Sct. Hans Gade 11, 8800 Viborg

 • Vores hostingcenter hos Team Blue på Højvangen 4, 8660 Skanderborg


3. Klagemuligheder

Er du utilfreds med vores behandling af dine oplysninger, har du mulighed for at klage til Datatilsynet.

Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K

Telefonnr.: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk


4. Vores kontaktoplysninger:

DATING.DK ApS

Lille Sct. Hans Gade 11

8800 Viborg

Tlf.: 33 89 00 00

E-mail: kundeservice@dating.dk

Hjemmeside: https://www.dating.dk/

CVR.nr. 24238849


5. Hvilke rettigheder har jeg?

Da vi indsamler persondata om dig, har du nogle rettigheder, som vi gerne vil gøre dig opmærksom på.

Du har ret til:

 • At modtage oplysning om en behandling af dine persondata (oplysningspligt)

 • At få indsigt i dine persondata (indsigtsret)

 • At få urigtige persondata berigtiget (retten til berigtigelse)

 • At få dine persondata slettet (retten til at blive glemt)

 • At gøre indsigelse mod at persondata anvendes til direkte markedsføring

 • At flytte dine persondata (dataportabilitet)


Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de persondata Dating.dk behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Hvis du mener, at de oplysninger, som Dating.dk behandler om dig er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.

Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke-korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Sletning vil dog ikke ske, såfremt Dating.dk er retlig forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil Dating.dk kun opbevare de oplysninger, som Dating.dk er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

For at få dine oplysninger helt eller delvist slettet eller få tilbagetrukket et samtykke helt eller delvist skal du kontakte os på Tlf.: 33 89 00 00 eller E-mail: kundeservice@dating.dk.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Dating.dk's behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil Dating.dk ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre Dating.dk er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil Dating.dk kun opbevare de oplysninger, som Dating.dk er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Dating.dk har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.

Trækker du samtykket til behandling af data, der er nødvendige for brugen af Dating.dk, tilbage vil vi være nødsaget til at slette samtlige af dine data, idet din profil ikke vil fungere uden disse nødvendige data.

For at trække samtykket delvist tilbage, kan du blot slette de data du ikke længere ønsker vi behandler, dette er muligt med listen over frivillige oplysninger nævnt ovenfor, samt de forskellige typer e-mails du modtager. Du kan f.eks. trække samtykket til at modtage e-mails med tilbud i tilbage, ved blot at trykke "Afmeld" i en sådanne e-mail, eller slå det fra under "Min profil" -> "Mine indstillinger".

For at trække samtykket helt tilbage, skal du blot slette din profil. Det kan du gøre under "Min profil" -> "Mine indstillinger". Herefter går der normalvis 30 dage inden vi sletter dataene helt, så du har mulighed for at fortryde sletningen i den periode.

Alternativt kan du altid kontakte os på Tlf.: 33 89 00 00 eller e-mail kundeservice@dating.dk og få dataene slettet med øjeblikkelig virkning.

Indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod Dating.dk’s behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet Dating.dk, jf. persondataforordningens artikel 21.

Begrænsning

Du har ret til at få begrænset Dating.dk's behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18:

 • Mens Dating.dk behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som Dating.dk behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at Dating.dk har færdigbehandlet din indsigelse.

 • Dating.dk’s behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondata begrænses.

Dataportabilitet

Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.

Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20.

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af disse rettigheder, skal du blot kontakte kundeservice@dating.dk med din anmodning.

Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Hvis du vil læse mere om dine rettigheder som registreret, kan du læse Datatilsynets “Vejledning om de registreredes rettigheder”, her.


6. Hvor længe opbevarer I mine data?

Vi indhenter, behandler, opbevarer og videregiver kun det data, som vi har ret til, som følge af de danske og EU-retlige regler om persondata. Herunder indhenter, behandler, opbevarer og videregiver vi kun data, som er nødvendig for at foretage vores virke. Kort sagt, behandler vi kun persondata, så længe vi har 1) hjemmel (f.eks. samtykke eller hjemmel i lov) og 2) et legitimt formål.

Hvis data ikke længere er nødvendig, eller der ikke længere er hjemmel til behandling, destrueres de.

Eksempler på vores slettepolitik kunne være følgende:

Profiloplysninger: Vi opbevarer dine oplysninger indtil du enten selv vælger at slette din profil, anmoder os om at slette din profil eller profilen har været på pause i 2 år.

Hvis profilen ikke bruges i 2 år, sender vi en mail 30 dage inden de 2 år, og gør opmærksom på profilen nu sættes på pause.

Profiler på pause slettes helt efter 2 år på pause, her sender vi ligeledes en mail 30 dage inden den endelige sletning.

Når du vælger at slette din profil, markeres den blot til sletning. Herefter går der normalvis 30 dage inden vi sletter dataene helt, så du har mulighed for at fortryde sletningen i den periode.

Har du købt +PlusProfil der varer udover de 30 dage, venter vi med at slette dataene til +PlusProfilens udløb, så du har mulighed for at fortryde sletningen i den periode du har betalt for.

Salgs oplysninger gemmes i 5 år iht. bogføringslovens regler om at bogføringsmateriale skal gemmes i 5 år. Disse oplysninger er i høj grad anonyme, og kan normalvis ikke bruges til at identificere dig.

Opret en profil på bare 3 minutter

Hvad søger du?

I alderen...

Der bor i...

Kærligheden starter her

Opret din gratis profil nu

Jeg er kvinde Jeg er mand